cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ vs 250g dd HCL 7,3% viết pthh

Question

cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ vs 250g dd HCL 7,3%
viết pthh

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-02T09:30:34+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:32:08+00:00

  Bài giải:

  a.

  $n_{HCl}=\frac{250.7,3}{36,5.100}=0,5(mol)$ 

  $Na_2CO_3+2HCl→2NaCl+CO_2↑+H_2O$

       0,25      ← 0,5   →                         0,25                     (mol)

  -$V_{CO_2}(đktc)=0,25.22,4=5,6(lI)$

  b.

  -$m_{ct..Na_2CO_3}=0,25.106=26,5(g)$

  $⇒C$%$Na_2CO_3}=\frac{26,5}{200}.100$ %$=13,25$%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )