Cho 200ml dung dịch H2SO4 1M vào 300ml dung dịch BaCl2 1M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch.

Question

Cho 200ml dung dịch H2SO4 1M vào 300ml dung dịch BaCl2 1M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch.

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-06T09:47:19+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:48:41+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nH2SO4=0,2.1=0,2(mol)

   nBaCl2=0,3.1=0,3(mol)

  PTHH:           H2SO4+BaCl2→BaSO4↓+2HCl

                          0,2         0,2                       0,4

  =>BaCl2 dư,H2SO4 hết

  =>dd sau pư gồm HCl,BaCl2 dư

  =>nBaCl2 dư=0,3-0,2=0,1(mol)

  Vdd sau pư=200+300=500ml=0,5l

  =>CM HCl=$\frac{0,4}{0,5}$=0,8M

       CM BaCl2 dư=$\frac{0,1}{0,5}$=0,2M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )