cho 200ml dung dịch naoh 1m vào 100ml dung dịch h3po4 0.1 m sau phan ung thu duoc muoi co cong thuc hoa hoc la

Question

cho 200ml dung dịch naoh 1m vào 100ml dung dịch h3po4 0.1 m sau phan ung thu duoc muoi co cong thuc hoa hoc la

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-08-31T17:55:01+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:56:31+00:00

  Đáp án: $Na_3PO_4$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NaOH}=0,2(mol)$

  $n_{H_3PO_4}=0,1.0,1=0,01(mol)$

  $\dfrac{n_{NaOH}}{n_{H_3PO_4}}=20>3$

  $\Rightarrow$ chỉ tạo $PO_4^{3-}$, dư $NaOH$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )