Cho 21,4 g hỗn hợp Fe & Zn tác dụng vs dd H2SO4 loãng dư, thu đc 7,84 lít khí X (đktc). a)Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hơ

Question

Cho 21,4 g hỗn hợp Fe & Zn tác dụng vs dd H2SO4 loãng dư, thu đc 7,84 lít khí X (đktc). a)Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu. b)Cho toàn bộ khì X nói trên tác dụng vs 8 g lưu huỳnh đốt nong thì thu được hỗn hợp khí Y(đktc). Tính V mỗi khí có trong hỗn hợp khí Y

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-10-27T07:05:02+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:06:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) n H2=7,84/22,4=0,35(mol)

  Fe +H2SO4—>FeSO4+H2

  x————————-x(mol)

  Zn+H2SO4—>ZnSO4+H2

  y————————-y(mol)

  Ta có hpt

  56x+65y=21,2

  x+y=0,,35

  =>x=0,2,y=0,15

  =>%m Fe =0,2.56/21,4.100%=52,34%

  %m Zn =100-52,34=44,66%

  b) H2+S–>H2S

  n S=8/32=0,25(mol)

  =>H2 dư

  n H2=n S=0,25(mol)

  n H2 dư=0,1(mol)

  V H2 dư=0,1.22,4=2,24(l)

  n H2S=n S=0,25(mol)

  V H2S=0,25.22,4=5,6(l)

  0
  2021-10-27T07:06:59+00:00

  Đáp án:

  – Gọi a,b lần lượt là số mol Fe, Zn 

  Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  a –>.                               a

  Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2

  b —>                                b

  – Giải hệ : 56a + 65b = 21,4

                       a + b       = 0,35

  => a = 0,15; b = 0,2

  a) %mFe = (56×0,15)/21,4×100 = 39,25%

      %mZn = 100 – 39,25 = 60,75%

  b) nS = 0,25 mol

      nH2 = 0,35 mol

         H2 + S —-> H2S

  – Vì 0,35/1 > 0,25/1 => H2 dư

  => hh khí Y gồm H2S (0,25 mol) và H2 dư ( 0,1 mol)

  – VH2S = 22,4×0,25 = 5,6 lít

  – VH2 dư = 22,4×0,1 = 2,24 lít

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )