cho 21,6 gam hỗn hợp gồm kim loại M và M2O3 được nung ở nhiệt độ cao rồi dẫn luồng khí CO dư qua để phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại và 6,72

Question

cho 21,6 gam hỗn hợp gồm kim loại M và M2O3 được nung ở nhiệt độ cao rồi dẫn luồng khí CO dư qua để phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại và 6,72 lít khí CO2 ( dktc)
a)XD kim loại M , oxit M2O3 và gọi tên
b) TÌm m ? ( bt tỉ lệ sồ mol M và M2O3 là 1:1)

in progress 0
Bella 1 giờ 2021-09-07T10:27:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:29:22+00:00

  Đáp án:a) x,y lần lượt là số mol của M và M2O3
  => nOxi=3y=nCO2=0,3 => y=0,1
  Đề cho x=y=0,1 =>0,1M+0,1(2M+48)=21,6 =>M=56 => Fe và Fe2O3
  b) => m=0,1.56 + 0,1.2.56=16,8

              ~ CHúc Các Dân Chơi Hok Tốt Nhá~

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )