cho 22,4 gam sắt phản ứng với 300 gam dung dịch HCL 14,6 phần trăm .hãy tính thể tích khí tạo ra ở đktc và nồng độ phần trăm của chất tan có trong dun

Question

cho 22,4 gam sắt phản ứng với 300 gam dung dịch HCL 14,6 phần trăm .hãy tính thể tích khí tạo ra ở đktc và nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Clara 1 năm 2021-12-02T08:00:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T08:01:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nFe=22,4/56=0,4mol

  Ta có C%=(mct.100%)/mdd

  =>mct của HCl=(300.14,6)/100=43,8g

  =>nHCl=43,8/36,5=1,2mol

  Fe.  +.  2HCl———->FeCl2+H2

  0,4mol 0,8mol.         0,4mol  0,4mol

  ->nHCl dư=1,2-0,8=0,4mol

  =>mHCl=36,5.0,4=14,6g

  VH2=0,4.22,4=8,96l

  mFeCl2=0,4.127=50,8g

  mct sau pu=MHCl dư +m FeCl2

  =14,6+50,8=65,4g

  C%saupu=65,4.100/300=21,8%

  Mik cũng kb là đúng ko

  0
  2021-12-02T08:01:50+00:00

  Fe + 2HCl ==> FeCl2 + H2

  0,4…….0,8……………..0,4………0,4

  nFe= 22,4/56= 0,4 (mol)

  mHCl= 300.14,6%= 43,8 (g)

  ==> nHCl= 43,8/36,5= 1,2 (mol)

  Tỉ số: 0,4/1  < 1,2/2 ==> HCl dư ==> nHCl dư= 1,2-0,8= 0,4 (mol) ==> mHCl dư= 0,4.36,5= 14,6 (g)

  VH2= 0,4.22,4= 8,96 (l)

  mdd sau phản ứng= 22,4 + 300 – 0,8= 321,6 (g)

  mFeCl2= 0,4.127= 50,8 (g)

  C%FeCl2= (50,8/321,6).100= 15,8%

  C% HCl dư= (14,6/321,6).100= 4,5%

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )