Cho 22,4g sắt tác dụng với 250ml dung dịch có chứa 24,5g H2SO4 a) Tính thể tích của H2 (đktc) b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 c) Tính nồ

Question

Cho 22,4g sắt tác dụng với 250ml dung dịch có chứa 24,5g H2SO4
a) Tính thể tích của H2 (đktc)
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4
c) Tính nồng độ mol của muối thu được

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-18T14:08:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:09:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2= m : M = 22,4 : 56 = 0,4( MOL) 

  Fe + H2SO4 suy ra FeSO4+ H2 

  0,4    0,4                  0,4         0,4 (MOL)

  V H2 = n .22,4= 0,4 . 22,4 =8,96(l) 

  b, C% = m ct: mdd . 100% =( 0,4.98):24,5 .100%=160%

  c, CM FeSO4 = n : V = 0,4: 0,25 =1,6 (M)

   

  0
  2021-09-18T14:09:57+00:00

  a.

  n Fe=$\frac{2,24}{56}$=0,04 mol

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

  0,04→0,04         0,04     0,04

  V H2(đktc)=0,04.22,4=0,896 l

  b.

  m ct H2SO4=0,04.98=3,92 g

  C% H2SO4=$\frac{3,92}{24,5}$.100=16 %

  c.

  Vdd sau pứ=Vdd ban đầu=250 ml=0,25 l

  CM FeSO4=$\frac{0,04}{0,25}$=0,16 M

  ——————Nguyễn Hoạt—————-

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )