cho 22.5 hỗn hợp zn và cu tác dụng vừa đủ dd h2so4 98% nóng thu đc 7.84lít khí SO2 c ) dẫn khí thu được ở trên vào 500ml dd NaOH 1M . Tín CM của muối

Question

cho 22.5 hỗn hợp zn và cu tác dụng vừa đủ dd h2so4 98% nóng thu đc 7.84lít khí SO2 c ) dẫn khí thu được ở trên vào 500ml dd NaOH 1M . Tín CM của muối trong dd thu được

in progress 0
Piper 19 phút 2021-09-20T09:42:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:44:07+00:00

  Đáp án:

   0,3 M và 0,4 M

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{7,84}}{{22,4}} = 0,35\,mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,5 \times 1 = 0,5\,mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,35}} = 1,43\\
  1 < T < 2 \Rightarrow \text{ Tạo cả 2 muối} \\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O(1)\\
  N{a_2}S{O_3} + S{O_2} + {H_2}O \to 2NaHS{O_3}(2)\\
  {n_{N{a_2}S{O_3}(1)}} = {n_{S{O_2}(1)}} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25\,mol\\
  {n_{N{a_2}S{O_3}(2)}} = {n_{S{O_2}(2)}} = 0,35 – 0,25 = 0,1\,mol\\
  {n_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,25 – 0,1 = 0,15\,mol\\
  {n_{NaHS{O_3}}} = 0,1 \times 2 = 0,2\,mol\\
  {C_M}(N{a_2}S{O_3}) = \dfrac{{0,15}}{{0,5}} = 0,3M\\
  {C_M}(NaHS{O_3}) = \dfrac{{0,2}}{{0,5}} = 0,4M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )