Cho 25,6g SO2 vào 400ml dung dịch NaOH 1M (D=2,13g/cm^3).Tính nồng độ % chất ta có trong dung dịch sau phản ứng?

Question

Cho 25,6g SO2 vào 400ml dung dịch NaOH 1M (D=2,13g/cm^3).Tính nồng độ % chất ta có trong dung dịch sau phản ứng?

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-07-27T02:41:50+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:43:10+00:00

  2NaOH + SO2 >Na2SO3 + H2O

  nNaOH=0,4mol

  nSO2=0,4mol

  >NaOH hết , SO2 dư

  mdd NaOH=0,852g

  mdd sau phản ứng=26,452g

  >C%SO2=96,77%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )