cho 25ml ml dung dịch Axit axetic tác dụng với Mg, thu được 1,42g muối và giải phóng khí hiđro a. viết phương trình phản ứng b. tính thể tích khí si

Question

cho 25ml ml dung dịch Axit axetic tác dụng với Mg, thu được 1,42g muối và giải phóng khí hiđro
a. viết phương trình phản ứng
b. tính thể tích khí sinh ra (điều kiện tiêu chuẩn)
c. tính nồng độ mol dung dịch Axit axetic cần dùng
d. trung hòa dung dịch Axit axetic bằng dung dịch NaOH
e. tính thể tích dung dịch NaOH phản ứng

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-06T18:23:19+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:24:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)Mg + 2C{H_3}{\rm{COO}}H \to Mg{(C{H_3}{\rm{COO}})_2} + {H_2}\\
  b)\\
  {n_{Mg{{(C{H_3}{\rm{COO}}H)}_2}}} = 0,01mol\\
   \to {n_{{H_2}}} = {n_{Mg{{(C{H_3}{\rm{COO}}H)}_2}}} = 0,01mol\\
   \to {V_{{H_2}}} = 0,01 \times 22,4 = 0,224l\\
  c)\\
  {n_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = 2{n_{Mg{{(C{H_3}{\rm{COO}}H)}_2}}} = 0,02mol\\
   \to C{M_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = \dfrac{{0,02}}{{0,025}} = 0,8M
  \end{array}\)

  Bạn xem lại đề câu d, e nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )