Cho 26,1g MnO2 tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. a. Tính thể tích khí thoát ra đktc. b. Tính nồng độ mol HCl. c. Lượng khí clo

Question

Cho 26,1g MnO2 tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc.
a. Tính thể tích khí thoát ra đktc.
b. Tính nồng độ mol HCl.
c. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1,12g sắt không?

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-08-04T20:23:19+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:24:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_(MnO_2)=(26,1)/87=0,3(mol)`

  PT

  `MnO_2+4HCl` $\xrightarrow{t^o}$ `MnCl_2+Cl_2+2H_2O`

  a,

  Theo PT

  `n_(Cl_2)=n_(MnO_2)=0,3(mol)`

  `->V_(Cl_2 (đktc))=0,3.22,4=6,72(l)`

  b,

  Theo PT

  `n_(HCl)=4.n_(MnCl_2)=4.0,3=1,2(mol)`

  `->C_(\text{M HCl})=(1,2)/(0,4)=3M`

  c,

  `n_(Fe)=(1,12)/56=0,02(mol)`

  PT

  `2Fe+3Cl_2` $\xrightarrow{t^o}$ `2FeCl_3`

  Xét tỉ lệ 

  `n_(Fe)/2 < n_(Cl_2)/3` ( vì `(0,02)/2<(0,3)/3` )

  `->Fe` phản ứng hết ; `Cl_2` phản ứng dư

  `=>` Lượng khí `Cl_2` thu được đủ để tác dụng hết với `1,12` `g` `Fe`

  0
  2021-08-04T20:25:14+00:00

  Đáp án:

  a, `V_{Cl_2}=6,72\ (l).`

  b, `C_{M_{HCl}}=3\ (M).`

  c, Lượng khí `Cl_2` thu được đủ để tác dụng với `1,12` (g) sắt.

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{MnO_2}=\frac{26,1}{87}=0,3\ (mol).`

  a,

  Phương trình hóa học:

  `MnO_2 + 4HCl \to MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O`

  `-` Theo phương trình: `n_{Cl_2}=n_{MnO_2}=0,3\ (mol).`

  `\to V_{Cl_2}=0,3\times 22,4=6,72\ (l).`

  b,

  `-` Theo phương trình: `n_{HCl}=4n_{MnO_2}=1,2\ (mol).`

  `\to C_{M_{HCl}}=\frac{1,2}{0,4}=3\ (M).`

  c,

  `-` `n_{Fe}=\frac{1,12}{56}=0,02\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `2Fe + 3Cl_2 \overset{t^o}\to 2FeCl_3`

  `-` Theo phương trình: `n_{Cl_2}=\frac{3}{2}n_{Fe}=0,03\ (mol).`

  `-` Vì `0,03<0,3`

  `\to` Lượng khí `Cl_2` thu được đủ để tác dụng với `1,12` (g) sắt.

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )