Cho 26,6 g hỗn hợp KCI và NaCl hoà tan vào nước để được 50 g dung dịch. Cho dung dịch trên tác dụng vừa đủ với AgNO3 thì được 57,4 g kết tủa a) Tính %

Question

Cho 26,6 g hỗn hợp KCI và NaCl hoà tan vào nước để được 50 g dung dịch. Cho dung dịch trên tác dụng vừa đủ với AgNO3 thì được 57,4 g kết tủa a) Tính % khối lượng các muối có trong hỗn hợp đầu. b) Tính C% của dung dịch muối.

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-11-26T19:04:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T19:05:45+00:00

  Đáp án:

  a) 56% và 44%

  b) 29,8% và 23,4%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  KCl + AgN{O_3} \to AgCl + KN{O_3}\\
  NaCl + AgN{O_3} \to NaN{O_3} + AgCl\\
  nAgCl = \frac{{57,4}}{{143,5}} = 0,4\,mol\\
  hh:KCl(a\,mol),NaCl(b\,mol)\\
  74,5a + 58,5b = 26,6\\
  a + b = 0,4\\
   =  > a = b = 0,2\\
  \% mKCl = \frac{{0,2 \times 74,5}}{{26,6}} \times 100\%  = 56\% \\
  \% mNaCl = 100 – 56 = 44\% \\
  b)\\
  C\% KCl = \frac{{0,2 \times 74,5}}{{50}} \times 100\%  = 29,8\% \\
  C\% NaCl = \frac{{0,2 \times 58,5}}{{50}} \times 100\%  = 23,4\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )