cho 28g oxit 1 kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với 0,5l dung dịch H2SO4 1(mol/l) a, xác định công thức phân tử của oxit trên b, đun nhẹ cho nước ba

Question

cho 28g oxit 1 kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với 0,5l dung dịch H2SO4 1(mol/l)
a, xác định công thức phân tử của oxit trên
b, đun nhẹ cho nước bay hơi hết thì thu được 86g tinh thể muối ngậm nước .Xác định công thức phân tử của muối ngậm nước

in progress 0
Clara 14 phút 2021-09-12T22:49:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:50:35+00:00

  a,Gọi kim loại đó là M; CTHH dạng MO

  $MO+H_2SO_4→MSO_4+H_2O$

  $nH_2SO_4=0,5.1=0,5(mol)$

  $⇒nH_2SO_5=nMO=0,5(mol)$

  Ta có:$\dfrac{28}{M+16}=0,5$ 

  $⇒M=40(g/mol)$

  ⇒M là Canxi(Ca)

  ⇒CTHH dạng : CaO

  b,Gọi CTHH của muối là: $CaSO_4.xH_2O$

  Ta có:$nCaSO_4=nCaO=0,5(mol)$

  $⇒nCaSO_4=nCaSO_4.xH_2O=0,5(mol)$

  $⇒MCaSO_4.xH_2O=86/0,5=172$

  $⇒MH_2O=172-136=36(g)$

  $⇒x=36/18=2$

  Vậy CTHH dạng $CaSO_4.2H_2O$

  0
  2021-09-12T22:50:42+00:00

  Đáp án:a,CaO

               b,CaSO_4*2H_2O

   

  Giải thích các bước giải:

  a,gọi CTHH của oxit kim loại là MO

  ta có PTHH:MO+H_2SO_4→MSO_4+H_2O

  nH_2SO_4=Cm*V=1*0,5=0,5

  ⇒nAO=nH_2SO_4=0,5m

  ta có:m=n*M⇒M=m/n=28/0,5=56

  ta có MA+MO=56

  thay số có :MA+16=56

  ⇒MA=40

  ⇒A là kim loại Canxi

  CTHH:CaSO_4

  b,gọi n là chỉ số của nước     

  Ta có :Mtinhthe=86/0,5=172

  MCaSO_4+nH_2O=172 thay số có

  136+n*18=172

  ⇔n=(172-136)/18

  ⇔n=2

  Vậy CT phâ tử của muối ngậm là CaSO_4*2H_2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )