Cho 2a+6 nhỏ hơn 2b+6. Chứng minh a nhỏ hơn b

Question

Cho 2a+6 nhỏ hơn 2b+6. Chứng minh a nhỏ hơn b

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-05T01:38:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:39:07+00:00

  Ta có: 2a +6 < 2b+6

  <=> 2a + 6 – 6 < 2b + 6 -6

  <,=> 2a < 2b

  <=> $\frac{2a}{2}$ < $\frac{2b}{2}$ 

  <=> a<b

  Vậy a<b

  HOK TỐT!

   

  0
  2021-08-05T01:40:00+00:00

  2a + 6 < 2b + 6

  => 2a + 6 -6 < 2b + 6 – 6 ( Cộng cả 2 vế vs – 6 ) 

  => 2a < 2 b 

  => 2a : 2 < 2b : 2 ( chia cả 2 vế cho 2 thì bất đẳng thức ko đổi chiều vì chia cho số dương )

  => a < b

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )