Cho 2l nh4no3 có 1Mtác dụng vs 500ml naoh 1M sau phản ứng thu được v chất khí .tính v

Question

Cho 2l nh4no3 có 1Mtác dụng vs 500ml naoh 1M sau phản ứng thu được v chất khí .tính v

in progress 0
Peyton 2 tuần 2021-08-25T06:53:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:54:48+00:00

  Đáp án: $11,2l$

   

  Giải thích các bước giải:

   $n_{NH_4NO_3}=2(mol)=n_{NH_4^+}$

  $n_{NaOH}=0,5(mol)= n_{OH^-}$

  $NH_4^++OH^-\to NH_3+H_2O$

  $\Rightarrow OH^-$ dư

  $n_{NH_3}=n_{OH^-}=0,5(mol)$

  $\to V=0,5.22,4=11,2l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )