cho 3,1 gam photpho phản ứng với một lượng khí oxi vừa đủ a) viết PTHH và tính thể tích oxi đã phản ứng (đktc) b) tính thể tích của không khí cần dùng

Question

cho 3,1 gam photpho phản ứng với một lượng khí oxi vừa đủ
a) viết PTHH và tính thể tích oxi đã phản ứng (đktc)
b) tính thể tích của không khí cần dùng
c) tính khối lượng sản phẩm tạo thành
d) tính khối lượng oxit tạo thành khi cho lượng photpho trên phản ứng với 2,24(l)

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-11-19T11:33:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:34:33+00:00

  Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

   

  0
  2021-11-19T11:34:45+00:00

  1/4P+5O2——>2P2O5

  2/nP=3,131=0,1(mol)

  theo pt nO2=5/4nP=5/4.0,1=0,125(mol)

  VO2=0,125.22,4=2,8(l)

  3)mO2=0,125.32=4g

  áp dụng đlbtkl,ta có:

  mP+mO2=mP2O5

  <=>3,1+4=mP2O5

  =>mP2O5=7,1(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )