cho 3,36 lít hỗn hợp metan và etilen (dktc) qua dd brom dư, thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng a) Tính tỉ lệ phần trăm theo thể tích các khí có tro

Question

cho 3,36 lít hỗn hợp metan và etilen (dktc) qua dd brom dư, thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng
a) Tính tỉ lệ phần trăm theo thể tích các khí có trong hỗn hợp?
b) Đem đốt cháy hỗn hợp trên. Tính thể tích CO2 thu được ở đktc?

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-25T00:41:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:42:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$C2H4+Br2—>C2H4Br2$

  $n Br2=16/160=0,1(mol)$

  Theo PTHH

  $n C2H4=n Br2=0,1(mol)$

  =>$VC2H4=0,1.22,4=2,24(l)$

  =>%$VC2H4=2,24/3,36.100$%$=66,67$%

  %$VCH4=100-66,67=33,33$%

  b)Ta có

  $n CH4=3,36-2,24/22,4=0,05(mol)$

  $CH4+2O2—->CO2+2H2O$

  0,05————0,05(mol)

  $C2H4+3O2—>2CO2+2H2O$

  0,1—————–0,2(mol)

  =>$n CO2=0,25(mol)$

  =>$VCO2=0,25.22,4=5,6(l)$

  #cho mk câu tl hay nhất nha

  0
  2021-10-25T00:42:59+00:00

  a)

  n khí = 3,36 / 22,4 = 0,15 (mol)

  nBr2 = 16 / 160 = 0,1 (mol)

  C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

    0,1       0,1

  -> %VC2H4 = %nCO2 = 0,1 / 0,15 = 66,67%

  -> %VCH4 = 100% – 66,67% = 33,33%

  b)

  CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O

  0,05                       0,05

  C2H4 + 3O2 -to-> 2CO2 + 2H2O

  0,1                            0,2

  nCO2 = 0,05 + 0,2 = 0,25 (mol)

  VCO2 = 0,25 * 22,4 = 5,6 (mol)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )