Cho 3,37 hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa đủ 20 gam dd H2SO4 C% nóng dư thu được 1,5904 lit khí SO2 đkc Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh Tính C%

Question

Cho 3,37 hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa đủ 20 gam dd H2SO4 C% nóng dư thu được 1,5904 lit khí SO2 đkc
Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh
Tính C%

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-16T12:17:06+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:18:47+00:00

  Đáp án:

   49,85% và 50,15%

  69,58%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  Zn + 2{H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  nS{O_2} = \dfrac{{1,5904}}{{22,4}} = 0,071\,mol\\
  hh:Zn(a\,mol),Fe(b\,mol)\\
  65a + 56b = 3,37\\
  a + 1,5b = 0,071\\
   \Rightarrow a = 0,026;b = 0,03\\
  \% mFe = \dfrac{{0,03 \times 56}}{{3,37}} \times 100\%  = 49,85\% \\
  \% mZn = 100 – 49,85 = 50,15\% \\
  n{H_2}S{O_4} = 2nS{O_2} = 0,071 \times 2 = 0,142\,mol\\
   \Rightarrow C\% {H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,142 \times 98}}{{20}} \times 100\%  = 69,58\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )