Cho |x|=3\5 thì ? A x= 3\5. B x=-3/5.

Question

Cho |x|=3\5 thì ?
A x= 3\5. B x=-3/5.

in progress 0
Peyton 5 tháng 2021-07-21T09:22:56+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:23:56+00:00

  Đáp án:

  `x` `\in` `{3/5;(-3)/5}` 

  Giải thích các bước giải:

  `|x|=3/5`

  `=>` `|x|=|±3/5|`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{5}\\x=\dfrac{-3}{5}\end{array} \right.\) 

  vậy `x` `\in` `{3/5;(-3)/5}`

  chọn cả `A` và `B`

  __________________________

  `TH1:` `|a|=a`

  `TH2:` `|-a|=a`

  `TH3:` `|a|=-a` hay `|-a|=-a`

  `=>` vô nghiệm / ko có giá trị nào thõa mãn

  0
  2021-07-21T09:24:31+00:00

  Đáp án:

  Đáp án đúng là :`A.x=3/5` và `B.x=(-3)/5`

  Giải thích các bước giải:

  `|x|=3/5`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{5}\\x=\dfrac{-3}{5}\end{array} \right.\) 
  Đáp án đúng là :`A.x=3/5` và `B.x=(-3)/5`
  Giải thích:
  `|x|=a=>x=+-a`
  Nếu `|x|=0=>x=0`
  Nếu `|x|=-a=>x\in` rỗng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )