cho 3 chất gồm:muối ăn,cát,bột gỗ trôn lẫn vào nhau hãy nêu cách làm tách riêng biệt 3 chất trên

Question

cho 3 chất gồm:muối ăn,cát,bột gỗ trôn lẫn vào nhau hãy nêu cách làm tách riêng biệt 3 chất trên

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-17T02:03:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:04:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-17T02:05:03+00:00

  đáp án:

   Cho nước vào lần lượt 3 chất

  Giải thích các bước giải: Chất tan trong nước=> muối ăn

  Chất không tan trong nước=> cát

  Còn lại là bột gỗ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )