Cho 3 chiếc bình đựng được lượng nước tương ứng là x, y. Có cách nào để xác định được z lít bằng cách sử dụng hai bình x, y (ban đầu không có nước) vớ

Question

Cho 3 chiếc bình đựng được lượng nước tương ứng là x, y. Có cách nào để xác định được z lít bằng cách sử dụng hai bình x, y (ban đầu không có nước) với các điều kiện như sau:
Đổ đầy nước vào bình.
Làm trống 1 bình.
Đổ nước từ bình này sang bình kia với điều kiện bình được đổ phải đầy nước hoặc bình đổ qua phải hết.
z lít này có thể ở một hoặc cả 2 bình. Hãy tìm số bước tối thiểu để tạo được z lít này(nếu không thể tạo được thì trả về -1).
Ví dụ:
Với x=3, y=5, z=4. Đầu ra jugWater(x,y,z) = 6.
Giải thích:
– B1: Đổ đầy bình y, thể tích bình y: 5, x: 0
– B2: Đổ đầy bình x từ bình y, thể tích bình y: 2, x: 3.
– B3: Làm trống bình x, đổ bình từ bình y sang bình x, thể tích bình y:0, thể tích bình x: 2( 2 bước).
– B4: Đổ đầy bình y, sau đó từ bình y đổ sang bình x. Lúc đó bình y sẽ có thể tích là 4 (2 bước).
Đầu vào/Đầu ra:
[Thời gian chạy] 0.5s với C++, 3s với Java và C#, 4s với Python, Go và JavaScript.
[Đầu vào] integer x,y,z.
0<= x,y,z <=10^5 [Đầu ra] Integer Kết quả yêu cầu đề bài.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-20T18:27:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T18:28:59+00:00

    cái này anh làm lâu r

    ko bt có đúng ko

    cho-3-chiec-binh-dung-duoc-luong-nuoc-tuong-ung-la-y-co-cach-nao-de-ac-dinh-duoc-z-lit-bang-cach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )