Cho 3 điểm A( 2,1) ; B( -1,-2) ; C( 0,-1) a) Viết phương trình đường thẳng AB b) Chứng minh 3 điểm A, B, C thẳng hàng

Question

Cho 3 điểm A( 2,1) ; B( -1,-2) ; C( 0,-1)
a) Viết phương trình đường thẳng AB
b) Chứng minh 3 điểm A, B, C thẳng hàng

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-12T09:26:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:27:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-12T09:27:52+00:00

  a) Phương trình đường thẳng có dạng : y=ax+b (1)

  Thay xA, yA vào (1)

  <=> 2a+b=1

  Thay xB, yB vào (1)

  <=> b-a=-2

  Có hệ phương trình:

  $\left \{ {{2a+b=1} \atop {b-a=-2}} \right.$

  Giải hệ phương trình được a=1, b=-1

  => Phương trình đường thẳng AB là: y= x-1 (2)

  b) Thay xC, yC vào (2)

  Ta được:

  -1=0-1 (luôn đúng) => 3 điểm A,B,C thẳng hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )