Cho 3 điện trỏ R1= 10 ôm, R2=R3=20 ôm được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b)tính cường độ d

Question

Cho 3 điện trỏ R1= 10 ôm, R2=R3=20 ôm được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b)tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua từng mạch rẽ

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-11-22T13:00:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T13:01:59+00:00

  Đáp án:

   $5\Omega$

  Giải thích các bước giải:

   a, Điện trở tương đương:

  $R=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}\\=\frac{1}{\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20}}=5\Omega$

  b, Cường độ dòng mạch chính:

  $I=\frac{U}{R}=\frac{12}{5}=2,4A$

  Cường độ dòng qua $R_1$ là:

  $I_1=\frac{12}{10}=1,2A$

  Cường độ dòng qua $R_2$ và $R_3$ là:

  $I_2=I_3=\frac{12}{20}=0,6A$

  0
  2021-11-22T13:02:01+00:00

  ?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )