Cho 3 số tự nhiên bất kỳ. Chứng minh rằng luôn có 2 số mà tổng hoặc hiệu chi hết cho 3

Question

Cho 3 số tự nhiên bất kỳ. Chứng minh rằng luôn có 2 số mà tổng hoặc hiệu chi hết cho 3

in progress 0
Elliana 7 ngày 2021-09-02T12:46:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:47:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một số khi chia cho 3 dư là: 0 ; 1 ; 2.

   TH1 : Trong 3 số đó có ít nhất 2 số khi chia cho 3 có cùng số dư. Suy ra hiệu của chúng chia hết cho 3

   TH2 : Trong 3 số đó khi chia cho 3 được các số dư khác nhau là  0; 1 ; 2 . Vậy tổng của hai số có số dư là 1 và 2 sẽ chia hết cho 3.

  0
  2021-09-02T12:48:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước

  Một số khi chia cho 3 dư là: 0 ; 1 ; 2.

   TH1: Trong 3 số đó có ít nhất 2 số khi chia cho 3 có cùng số dư. Suy ra hiệu của chúng chia hết cho 3

   TH2: Trong 3 số đó khi chia cho 3 được các số dư khác nhau là  0; 1 ; 2 . Vậy tổng của hai số có số dư là 1 và 2 sẽ chia hết cho 3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )