Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 8,96 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là A: 24 (g). B:

Question

Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 8,96 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là
A:
24 (g).
B:
28 (g).
C:
23,2 (g).
D:
16 (g).

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-12-07T14:12:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:13:35+00:00

  Đáp án:

  A: 24 (g).

  Giải thích các bước giải:

   gọi x,y lần lượt là số mol của cuo và feo

  80x+72y=30,4(I)

  cuo+h2->cu+h2o

  x        x       x

  feo+h2->fe+h2o

  y      y       y

  =>x+y=8,96/22,4=0,4(II)

  giải hệ PT (I) (II)=> x=y=0,2

  m hh kloại = mCu+mFe=0,2.64+0,2.56=24g 

  0
  2021-12-07T14:13:50+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  CuO+H2 →Cu+H2O

  x………..x………x……..x

  Feo+H2→Fe+H2O

  y……….y…….y…….y

  TBR:x+y=8,96 : 22,4

        80x+72y=30,4

  →x=y=0,2

  Tổng khối lượng kim loại thu được sau phản ứng:0,2.64+0,2.56=24g

  Học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )