Cho 38,3 gam hỗn hợp 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO, Al2O3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan.

Question

Cho 38,3 gam hỗn hợp 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO, Al2O3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Xác định giá trị của a.

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-13T17:38:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:39:36+00:00

  Coi oxit gồm kim loại và O.

  $n_{H_2SO_4}=0,8 mol$

  $\Rightarrow n_H=0,8.2=1,6 mol; n_{SO_4}=0,8 mol$

  $2H+O\to H_2O$

  $\Rightarrow n_O=0,8 mol$

  $\Rightarrow m_{\text{kim loại}}= 38,3-0,8.16= 25,5g$

  $\Rightarrow m_{\text{muối}}= 25,5+0,8.96= 102,3g$

  0
  2021-10-13T17:39:46+00:00

  Đáp án:

   a = 102,3 

  Giải thích các bước giải:

  Sơ đồ: Oxit + \(H_2SO_4\) → muối + \(H_2O\) 

   \(n_{H_2SO_4}=0,8.1=0,8\ \text{mol}\)

  \(\to n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0,8\ \text{mol}\)

  BTKL: \(\to a=38,3+0,8.98-0,8.18=102,3\ \text{gam}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )