Cho 38g 2 ancol no , đơn chức , mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với natri dư thu được 8,4 lít khí H2 ở đktc A. Xác định công th

Question

Cho 38g 2 ancol no , đơn chức , mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với natri dư thu được 8,4 lít khí H2 ở đktc
A. Xác định công thức cấu tạo và % khối lượng mỗi ancol
B. Oxi hóa hết 38g 2 ancol bởi CuO thì thu được hỗn hợp chất hữu cơ X .cho toàn bộ X vào ống nghiệm được dd AgNO3 / NH3 dư thu được 10g kết tủa . Tính m

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-06T15:40:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:41:55+00:00

  Đáp án:

  a,

  \({C_2}{H_5}OH,{C_3}{H_7}OH\)

  \(\% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \)60,53%

  \(\% {m_{{C_3}{H_7}OH}} = 39,47\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi 2 ancol no,đơn chức, mạch hở là ROH

  \(\begin{array}{l}
  ROH + Na \to RONa + \dfrac{1}{2}{H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,375mol\\
   \to {n_{ROH}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,75mol\\
   \to {M_{ROH}} = 50,7\\
   \to {C_2}{H_5}OH,{C_3}{H_7}OH
  \end{array}\)

  Gọi a và b là số mol của \({C_2}{H_5}OH,{C_3}{H_7}OH\)

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  46a + 60b = 38\\
  a + b = 0,75
  \end{array} \right.\\
   \to a = 0,5 \to b = 0,25\\
   \to \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,5 \times 46}}{{38}} \times 100\%  = 60,53\% \\
   \to \% {m_{{C_3}{H_7}OH}} = 39,47\% 
  \end{array}\)

  b, Câu b bạn xem lại đề dùm mình nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )