Cho 4,2 g sắt tác dụng với khí Cl 2 dư. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành? Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Question

Cho 4,2 g sắt tác dụng với khí Cl 2 dư. Tính khối lượng sản phẩm tạo
thành? Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-12-06T17:32:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:34:25+00:00

  Đáp án:

   2Fe + 3Cl2 –> 2FeCl3 

  0,075                   0,075

  nFe=$\frac{4,2}{56}$ =0,075

  nFeCl3 thực tế=0,075.80%=0,06

  mFeCl3=0,06.(56+35,5.3)=9,75g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )