Cho 4,48 lít khí H2 tác dụng với khí Oxi ở điều kiện nhiệt độ thu được một sản phẩm duy nhất có CTHH là H2O a) Viết PT b) Tính khối lượng H2O thu được

Question

Cho 4,48 lít khí H2 tác dụng với khí Oxi ở điều kiện nhiệt độ thu được một sản phẩm duy nhất có CTHH là H2O
a) Viết PT
b) Tính khối lượng H2O thu được

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-04T08:48:54+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:50:13+00:00

  a.

  $n_{H_2}=\frac{V_{H_2}}{22,4}=\frac{4,48}{2,4}=0,2(mol)$ 

  $2H_2+O_2→2H_2O$

    0,2  →                0,2                (mol)

  b.

  $m_{H_2O}=n_{H_2O}.M_{H_2O}=0,2.18=3,6(g)$         

   

  0
  2021-09-04T08:50:37+00:00

  `n_(H_2)=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)`

  $2H_2+O_2\xrightarrow{t^o}2H_2O$

  `0,2`                           `0,2`

  `b,`

  `m_(H_2O)=0,2.18=3,6(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )