Cho 4,48lit khí anken qua đ br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 11,2 gam tìm ctpt anken viết đồnng phân cấu tạo và gọi tên

Question

Cho 4,48lit khí anken qua đ br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 11,2 gam tìm ctpt anken viết đồnng phân cấu tạo và gọi tên

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-07-29T22:09:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:11:01+00:00

  Đáp án:

  $\rm C_4H_8$

  Giải thích các bước giải:

  Do anken phản ứng cộng với dung dịch $\rm Br_2$ nên khối lượng bình tăng đúng bằng khối lượng anken

  $\Rightarrow m_{anken} = 11,2\ g$

  Gọi CTPT của anken là $C_nH_{2n}\ \ (n \geqslant 2)$

  Ta được:

  $\quad M_{anken} = \dfrac{m_{anken}}{n_{anken}} = \dfrac{11,2}{\dfrac{4,48}{224}} = 56$

  $\Rightarrow 14n = 56$

  $\Rightarrow n = 4$

  $\Rightarrow \rm Anken:\ \ C_4H_8$

  \(\begin{array}{|c|c|}
  \hline
  \text{CTCT}&\text{Tên gọi}\\
  \hline
  \rm CH_2=CH-CH_2-CH_3&\rm But-1-en\\
  \hline
  \rm CH_3-CH=CH-CH_3&\rm cis-but-2-en\\
  &\rm trans-but-2-en\\
  \hline
  \rm CH=C-CH_3&\rm 2-metylpropen\\
  \rm \ \ \ \mathop{C}\limits^{|}H_3&\rm (Isobutilen)\\
  \hline
  \end{array}\)

  0
  2021-07-29T22:11:08+00:00

  Đáp án:

   

  C−CH3

                 

                 

  Giải thích các bước giải:

  Đặt CTPT anken là 

  Vậy CTPT anken là 

   mạch nhánh nên CTCT là:

  C(CH3)CH3

  Tên gọi: isobutilen hoặc 2-metylpropen

  xin vote 5 sao và clht!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )