cho 4.8 g mg vào 150 g dd hcl sau pứng thu đc dda và khí b tính c% dd a

Question

cho 4.8 g mg vào 150 g dd hcl sau pứng thu đc dda và khí b tính c% dd a

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-18T14:51:59+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:53:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-18T14:53:48+00:00

  Đáp án:

   em tham khảo

  5sao hay nhất

  @huyhoang07

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Mg}$ = 4,8 : 24 = 0,2 (mol)

  Mg 2HC lMgCl2+ H2

  0,2       0,4        0,2        0,2         (mol)

  $m_{MgCl_{2} }$  =0,2 x 95=19 (g)

  C% Mg = $\frac{19}{150+4,8-0,2.2}$ x 100% = 9,29%

  C% dung dịnh a  = $\frac{0,2.95}{150}$ x 100% = 12,67 %

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )