Cho 4 chữ số 0;1;2;3 ta lập được tất cả các số có 4 chữ số khắc nhau từ 4 chữ số đã cho là A.8 số B.18 số C.28 số D.38 số

Question

Cho 4 chữ số 0;1;2;3 ta lập được tất cả các số có 4 chữ số khắc nhau từ 4 chữ số đã cho là
A.8 số B.18 số C.28 số D.38 số

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-15T09:35:18+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:36:23+00:00

  vì chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn vậy ta có:

  1230,1203, 1320,1302 , 1023, 1032

  2130,2103, 2031,2013, 2310,2301

  3120, 3102, 3201,3210, 3012,3021

  Vậy ta có 18 số ( Đáp án B )

  0
  2021-07-15T09:37:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1230,1320,1023,1032,1203,1320,1302,2013,2031,2130,2103,2301,2310,3012,3021,3120,3210,3201

  => B.18 số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )