Cho 4 chữ số 2.7.3,5 có thẻ viết được bao nhiêu số thập phân với đầy đủ 4 chữ số trên,biết ở phần thập phân có2 chữ số

Question

Cho 4 chữ số 2.7.3,5 có thẻ viết được bao nhiêu số thập phân với đầy đủ 4 chữ số trên,biết ở phần thập phân có2 chữ số

in progress 0
Serenity 1 tuần 2021-09-12T23:41:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:42:33+00:00

   4 cách chữ số hàng chục

   3 cách chữ số hàng đơn vị

   2 cách chữ số hàng phần chục

   1 cách chữ số hàng phần trăm

  Có thể viết được số số thập phân với đầy đủ 4 chữ số trên.

  4 x 3 x2 x 1 =24 

  Đáp số: 24 

  0
  2021-09-12T23:42:48+00:00

  Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

  Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị

  Có 2 cách chọn chữ số hàng phần chục

  Có 1 cách chọn chữ số hàng phần trăm

  Có thể viết được số số thập phân với đầy đủ 4 chữ số trên, ở phần thập phân có 2 chữ số là:

  4 x 3 x2 x 1 =24 (số)

  Đáp số: 24 số

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )