Cho 4 chữ số khac nhau. Ta lập ra số lớn nhất và số nhỏ nhất ( mỗi số đều gồm 4 chữ số đã cho ). Biết tổng 2 số này là 11220. Hỏi tổng các chữ số đã c

Question

Cho 4 chữ số khac nhau. Ta lập ra số lớn nhất và số nhỏ nhất ( mỗi số đều gồm 4 chữ số đã cho ). Biết tổng 2 số này là 11220. Hỏi tổng các chữ số đã cho

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-10T12:30:18+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:31:27+00:00

  Đặt $a,b,c,d$ lần lượt là 4 số đã cho. (đk: $a>b>c>d$)

  Như vậy, số lớn nhất là $\overline{abcd}$ và số bé nhất là $\overline{dcba}$.

  Theo đề ra: $\overline{abcd}+\overline{dcba}=11220$

  Xét hàng đơn vị của phép cộng, do $a>d$ nên $d+a \neq0$, do đó $d+a=10$.

  Khi đó, phép cộng có nhớ $1$ ở hàng chục nên $c+b+1=12$

  $=>c+b=11$

  Vậy tổng các chữ số đã cho:

                     $(a+d)+(b+c)=10+11=21$

  0
  2021-09-10T12:32:17+00:00

  Gọi 4 chữ số đã cho là a, b, c, d và a > b > c > d. Theo đầu bài ta có :

  abcd là số lớn nhất và dcba là số nhỏ nhất.

  Xét cột hàng đơn vị của phép cộng ta thấy:

        d + a = 10 (vì a > d nên d + a không thể bằng 0).

  Phép cộng có nhớ 1 ở hàng chục nên

         c + b+ 1 = 12

         c + b = 11 (phép cộng có nhớ ở hàng trăm vì b + c + 1 = 12).

  Vậy tổng các chữ số đã cho là:

          (a + d) + (b + c) = 10 + 11 = 21.

                     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )