Cho 4 điểm A(1,1),B(4,0),C(1,3),D(7,7). Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng AB và CD

Question

Cho 4 điểm A(1,1),B(4,0),C(1,3),D(7,7). Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng AB và CD

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-12T02:03:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:04:59+00:00

  Đáp án:

  Cắt nhau

   

  Giải thích các bước giải:

  đường thẳng AB nhận vt AB làm vtcp 
  toạ độ của vt AB là $(3;-1)$
  đường thẳng CD nhận vt CD làm vtcp
  toạ độ của vt CD là $(6;4)=(3;2)$
  góc giữa 2 đường thẳng được xác định 
  $cos=\frac{3.3-1.2}{\sqrt{3^{2}+(-1)^{2}\sqrt{3^{2}+2^{2}}}}$
  $=\frac{7}{\sqrt{130}}$
  vậy 2 đường thẳng cắt nhau

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )