Cho 4 điểm A,B,C,D thỏa mãn 2 vetơAB+3vetơAC=5vetơAD Chứng minhB,C,D thẳng hàng

Question

Cho 4 điểm A,B,C,D thỏa mãn 2 vetơAB+3vetơAC=5vetơAD Chứng minhB,C,D thẳng hàng

in progress 0
Adalynn 26 phút 2021-09-20T09:30:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:32:07+00:00

  2AB+3AC=5AD

  2AB+2BD+3AD+3DC=5AD

  2BD=-3DC=3CD

  -> vecto BD và vecto CD cùng hướng

  -> B,C,D thẳng hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )