cho 4 diem A;B;C va O. biet 2 tia OA va OB doi nhau hai tia OA va OC trung nhau. Giai thich vi sao 4 diem A;BC va O thang hang

Question

cho 4 diem A;B;C va O. biet 2 tia OA va OB doi nhau hai tia OA va OC trung nhau. Giai thich vi sao 4 diem A;BC va O thang hang

in progress 0
Julia 25 phút 2021-09-22T14:28:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:30:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có A,B thẳng hàng.(1)

  Ta có OA và OC trùng nhau

  => O,A,C thẳng hàng(2)

  Từ (1) và (2) ta có O,A,B,C thẳng hàng

  0
  2021-09-22T14:30:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Ta có OA đối OB => O,A,B thẳng hàng.(1)

  Ta có OA và OC trùng nhau => O,A,C thẳng hàng(2)

  Từ (1) và (2) ta có O,A,B,C thẳng hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )