Cho 4 điểm abcd không thẳng hàng vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm đó

Question

Cho 4 điểm abcd không thẳng hàng vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm đó

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-09-30T17:14:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:16:09+00:00

  Lấy từng điểm 1 nối với các điểm còn lại ta được:

  -Lấy A nối với B,C,D thì ta được 3 đường thẳng phân biệt

  -Lấy B nối với 2 điểm còn lại C,D thì ta được2 đường thẳng phân biệt.

  -Lấy điểm C nối với điểm còn lại D thì ta được 1 đường thẳng phân biệt.

  => Ta được số đường thẳng phân biệt là :

  3+2+1=6( đường thẳng)

  Đáp số:………..

  0
  2021-09-30T17:16:32+00:00

  Vẽ được 6 đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )