cho 4(g) naoh tác dụng với fecl3 tính khối lượng chất rắn tạo thành

Question

cho 4(g) naoh tác dụng với fecl3 tính khối lượng chất rắn tạo thành

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-08-18T22:31:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:32:34+00:00

  Đáp án:

   3,57g

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} + 3NaCl\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{4}{{40}} = 0,1\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{0,1}}{3} = \dfrac{1}{{30}}mol\\
  {m_{Fe{{(OH)}_3}}} = \dfrac{1}{{30}} \times 107 = 3,57g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-18T22:33:16+00:00

  $n_{NaOH}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{4}{40}$= 0.1 (mol) 

  3$NaOH_{}$ +$Fe_{}$$Cl_{3}$ →3$NaCl_{}$ + $Fe_{}$$(OH)_{3}$ 

         0.1                  $\frac{1}{30}$                0.1                $\frac{1}{30}$               (mol)

  $m_{Fe_{}(OH)_{3}}$ = n.M= $\frac{1}{30}$.(56+48+3) =3.57 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )