Cho 4 nguyên tố Sr, Ca, S, F a) Sắp xếp theo chiều giảm dần kim loại b) Sắp xếp theo chiều tăng dần phi kim c) Sắp xếp theo chiều giảm dần độ âm điện

Question

Cho 4 nguyên tố Sr, Ca, S, F
a) Sắp xếp theo chiều giảm dần kim loại
b) Sắp xếp theo chiều tăng dần phi kim
c) Sắp xếp theo chiều giảm dần độ âm điện
d) Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử
Giúp e gấp với ạ

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-08-30T17:20:44+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:22:42+00:00

     a )  `F    <   S  <    Ca    <   Sr`

     b )   `Sr    <  Ca    <   S   <   F`

     c )   `F    <   S  <    Ca    <   Sr`

    d )   `F    <   S  <    Ca    <   Sr`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )