Cho 4 số 5 ;12 ;6 ;10 viết tất cả các tỉ lệ thức

Question

Cho 4 số 5 ;12 ;6 ;10 viết tất cả các tỉ lệ thức

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-19T19:16:16+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-19T19:17:41+00:00

    Đáp án: 5.12 = 6.10

    Giải thích các bước giải: 5/6 = 10/12

    6/5 = 12/10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )