Cho 44,5g hỗn hợp Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, toàn bộ khí thoát ra tác dụng vừa đủ với 80g CuO(t°). Tính khối lượng muối

Question

Cho 44,5g hỗn hợp Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, toàn bộ khí thoát ra tác dụng vừa đủ với 80g CuO(t°). Tính khối lượng muối Clorua tạo ra tròn dung dịch là bao nhiêu gam?

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-11-04T04:54:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:56:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nCuO = 80/80 = 1 mol

  PTHH : CuO + H2 –to–> Cu + H2O
  Theo PT trên , nH2 = nCuO = 1 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố , nHCl = 2nH2 = 1.2 =2 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ,

  có m kim loại + mHCl = m muối + mH2

  ⇒ m muối = 44,5 + 2.36,5 – 1.2 = 115,5 gam

  0
  2021-11-04T04:56:46+00:00

  Đáp án:115,5g

   

  Giải thích các bước giải:

  chất khí thoát ra là H2

  H2 + CuO nhiệt độ Cu + H2O

  giải hệ pt

  suy ra nZn = n Mg = 0,5 mol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )