Cho 44.8 gam sắt tác dụng với dung dịch chứa 49 gam H2SO4 a, Sau phản ứng, chất nào dư, dư nhiêu gam b, tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu ch

Question

Cho 44.8 gam sắt tác dụng với dung dịch chứa 49 gam H2SO4
a, Sau phản ứng, chất nào dư, dư nhiêu gam
b, tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn
Khỏi tóm tắt đề

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-21T21:50:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:52:03+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2 ↑`

  a. `-` $n_{Fe}$ `=` $\dfrac{44,8}{56}$ `= 0,8` `(mol)` 

  `-` $n_{H_2SO_4}$ `=` $\dfrac{49}{98}$ `= 0,5` `(mol)` 

  `-` Xét TLD giữa `Fe` và `H_2SO_4`, ta có:

  `-` $\dfrac{0,8}{1}$ `<` $\dfrac{0,5}{1}$ 

  `->` `Fe` dư, `H_2SO_4` hết.

  `->` Xét theo `(mol)` của `H_2SO_4`.

  `->` $m_{Fe(dư)}$ `= (0,8 – 0,5) × 56 = 16,8` `(g)`

  b. `-` Theo phương trình $n_{H_2}$ `=` $n_{H_2SO_4}$ `= 0,5` `(mol)` 

  `->` $V_{H_2(đktc)}$ `= 0,5 × 22,4 = 11,2` `(l)`

  0
  2021-07-21T21:52:19+00:00

  Đáp án:

  Số mol của $44,8 gam $ $Fe$ là:

  $n_{Fe} =  \frac{m}{M} = \frac{44,8}{56} =0,8(mol) $

  Số mol của $49gam H_2SO_4$ là:

  $n_{H_2SO_4} = \frac{m}{M} = \frac{49}{98} =0,5(mol) $

  PTHH: $ Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2↑ $

                1       1           1           1         

  $\frac{0,8}{1}$ > $\frac{0,5}{1}$ 

  ⇒ Fe dư, dựa vào $n_{H_2SO_4}$ để tính

  $ Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2↑ $  0,5  ←0,5    → 0,5  :  0,5n_{Fe dư} = n_{dư} = n_{PTHH}$

  $=0,8 – 0,5 = 0,3 (mol) $

  $m_{Fe dư} = n_{dư} . M = 0,3 .56 = 16,8(g) $

  Thể tích của $0,8 mol H_2 đktc$

  $V_{H_2} = n.22,4=0,5.22,4=11,2(l) $

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )