Cho 46 gam Na tác dụng hết với H2 O (dư). Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng là A:20 (g). B:60 (g). C:80 (g). D:40 (g).

Question

Cho 46 gam Na tác dụng hết với H2 O (dư). Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng là
A:20 (g).
B:60 (g).
C:80 (g).
D:40 (g).

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-12-07T14:46:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:48:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: C

   

  0
  2021-12-07T14:48:46+00:00

  $pthh : 2Na+2H2O —-> 2NaOH + H2$

  $nNa=2(mol)$

  $theo pt:$

  $nNaOH=nNa=2(mol)$

  $=>mNaOH=2.40=80 (g)$

  ⇒Chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )