Cho 4g đồng (2) oxit tác dụng với 2,92g axit HCl thu đc đồng clorua và nước a) viết PTHH b) tính khối lượng muối tạo thành

Question

Cho 4g đồng (2) oxit tác dụng với 2,92g axit HCl thu đc đồng clorua và nước
a) viết PTHH
b) tính khối lượng muối tạo thành

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-07-08T20:40:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:41:40+00:00

  CuO+2HCl→CuCl2+H2O

  nCuO=4/80=0,05mol

  nHCl=2,92/36,5=0,08mol

  nCuO pứ=0,08/2=0,04mol

  Vậy CuO dư

  nCuCl2=nCuO pứ=0,04mol

  mCuCl2=0,04.135=5,4g

   

  0
  2021-07-08T20:41:46+00:00

  Đáp án:

  a) PTHH: `CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O`

  b) Muối tạo thành là `CuCl_2`

  `n_(Cu)=4/80=0,05 (mol)`

  `n_(HCl)=(2,92)/(36,5)=0,08 (mol)`

  Xét tỉ lệ:

  `(n_(CuO))/(1)“>` `(n_(HCl))/2“((0,05)/1“>“(0,08)/2)`

  `⇒ CuO` dư. Tính theo `n_(HCl)`

  Theo PTHH:

  `n_(CuCl_2)=1/2n_(HCl)=1/2.0,08=0,04 (mol)`

  `m_(CuCl_2)=n_(CuCl_2).M_(CuCl_2)=0,04.135=5,4 (g)`

  Vậy khối lượng `CuCl_2` tạo thành là `5,4g`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )