Cho 4g một kim loại R có hóa trị không đổi tác dụng với một lượng Cl2 vừa đủ, thu được 11,1g muối. Tìm kim loại R ?

Question

Cho 4g một kim loại R có hóa trị không đổi tác dụng với một lượng Cl2 vừa đủ, thu được 11,1g muối. Tìm kim loại R ?

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-09T23:43:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:44:44+00:00

  Gọi hóa trị của kim loại $R$ là $n$

  Phương trình hóa học:

  $2R+nCl_2\xrightarrow{t^o} 2RCl_n$

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  $m_R+m_{Cl_2}=m_{RCl_n}$ 

  Mà $m_R=4; \ m_{RCl_n}=11.1$

  $\to m_{Cl_2}=11.1-4=7.1 \ (g)$

  $n_{Cl_2}=\dfrac{m_{Cl_2}}{M_{Cl_2}}=\dfrac{7.1}{71}=0.1 \ (mol)$

  Theo phương trình hóa học:

  $n_{R}=\dfrac{2}{n}n_{Cl_2}=\dfrac{2}{n}·0.1=\dfrac{0.2}{n} \ (mol)$

  $M_R=\dfrac{4}{\dfrac{0.2}{n}}=20n \ (g/mol)$

  Vì $n$ là hóa trị của kim loại nên $n \in \{1;2;3\}$

  Xét $n=1\to M_R=20 \ (\text{loại})$

  Xét $n=2\to M_R=40 \ (Ca)$

  Xét $n=3\to M_R=60 \ (\text{loại})$

  Vậy $R$ là Canxi $(Ca)$

  0
  2021-08-09T23:44:47+00:00

  Đáp án: Kim loại $R$ là nguyên tố $Canxi$ $(Ca)$.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $x$ là số hóa trị của kim loại $R$

   PTHH: $2R+xCl_{2}\xrightarrow{t^o}2RCl_{x}$         

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

     $m_{R}+m_{Cl_2}=m_{RCl_x}$ 

  ⇒ $4+m_{Cl_2}=11,1$ 

  ⇔ $m_{Cl_2}=7,1(g)$ 

    $n_{Cl_2}$ $=$ $\dfrac{7,1}{71}=0,1(mol)$ 

  ⇒ $n_R=\dfrac{0,1.2}{x}=\dfrac{0,2}{x}(mol)$ 

  $M_{R}$ $=$ $\dfrac{4}{0,2:x}$ 

  Cho $x$ từ $(1→3)$ ta thấy với giá trị $x=2$ ⇒ $M=40$ $(Nhận)$ (nguyên tố $Ca$)

  Vậy kim loại $R$ là nguyên tố $Canxi$ $(Ca)$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )