cho 5,4 gam Al tác dụng vs dung dịch HCl phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng a)viết pthh của phản ứng xảy ra.

Question

cho 5,4 gam Al tác dụng vs dung dịch HCl phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng
a)viết pthh của phản ứng xảy ra. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng
b)tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng
2)cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ vs 100 ml dung dịch axit HCL
A)tính thể tích hydro thu được ở dktc
B)tính nồng độ mol của ddịch muối thu được sau p/u

in progress 0
Melody 5 tháng 2021-07-17T19:19:16+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:20:31+00:00

   câu 1

  2AL+6HCL⇒ALCL3+hH2

   0,2                             0,3    mol

  CuO+H2⇒Cu+H2O

             0,3                              mol

  nAl=5,4÷27=0,2 mol

  Vh2=0,3×22,4=6,72(L)

  mALCL3=0,1×133,5 =13,35(g)

  mCu=0,3×64=19,2 (g)

  0
  2021-07-17T19:21:00+00:00

  Đáp án:theo đầu bài thì 5,4 g Al => nAl= 5,4:27= 0,2 mol

  2Al +6HCl _0,3         (mol)

  vậy:—–> 2Al Cl3 + 3H2 

  0,2 ________________0,2_______0,3 (mol)

  H2 + CuO —-> (nhiệt độ)    Cu + H2O 

  0,3___________________________

  a. khối lượng muối thu được là mAl Cl3 = 0,2. 133,5 =26,7 (g)

  b. Khối lương Cu thu được sau phản ứng là: mCu= 0,3. 64=19,2(g)

     còn câub mình hongg biết làm :<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )