Cho 5,6g Fe tác dụng hết với 500ml dd HCl a) Tính thể tích khí H2 ( đktc) b) Tính nồng độ mol/l dd HCl cần dùng

Question

Cho 5,6g Fe tác dụng hết với 500ml dd HCl
a) Tính thể tích khí H2 ( đktc)
b) Tính nồng độ mol/l dd HCl cần dùng

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-11-28T13:21:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:22:42+00:00

  Đáp án:

   a) 2,24 l

  b) 0,4 M

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  nFe = \frac{{5,6}}{{56}} = 0,1\,mol\\
  n{H_2} = nFe = 0,1mol\\
  V{H_2} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\\
  b)\\
  nHCl = 2n{H_2} = 0,2\,mol\\
  CMHCl = \frac{{0,2}}{{0,5}} = 0,4M
  \end{array}\)

  0
  2021-11-28T13:23:25+00:00

  Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

    1      2         1        1

  a,  n Fe=5,6/56=0,1 mol

  ⇒n H2=0,1 mol⇒V H2=0,1.22,4=2,24 l

  b,n HCl= 0,1.2=0,2

  ⇒C M HCl=0,2/0,5=0,4 mol/l

  cho mk câu tả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )