cho 5,6g Fe tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 0,8M sau phản ứng thu được V(lít) hỗn hợp khí A gồm N2O và NO2 có tỷ khối so vs H2 là 22,25 và dung dịc

Question

cho 5,6g Fe tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 0,8M sau phản ứng thu được V(lít) hỗn hợp khí A gồm N2O và NO2 có tỷ khối so vs H2 là 22,25 và dung dịch B
a) Tính V(lít)
b) tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch B

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-24T19:46:43+00:00 1 Answers 145 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:48:26+00:00

  Đáp án:

   a) bên dưới b) bên dưới

  Giải thích các bước giải:

  a.
  theo bài ra ta có:
  nFe = 5,6 : 56 = 0,1 (mol)
  nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 (mol)
  Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5
  đặt x, y lần lượt là số mol khí N2O và NO2
  PTHH:
  8Fe   + 30HNO3  ——> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
                      (mol)
  8x/3                                                          x     
  Fe + 6HNO3  —–> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
                   (mol)
  y/3                                                  y
  gọi a là thành phần % theo thể tích của khí N2O
  suy ra 1 – a là thành phần % của khí NO2
  ta có 44a + 46(1 – a) = 44,5
  suy ra a = 0,75
  hay % của khí N2O = 75 và của khí NO2 = 25
  từ pt phản ứng kết hợp với tỉ lệ thể tích, ta được hệ pt
  x = 3y
  8x/3 + y/3 = 0,1
  giải ta được x = 0,036 và y = 0,012
  suy ra  VN2O = 0,81 (l) và VNO2 = 0,27 (l)
  vậy V = 1,08 (l)

  5sao và ctlhn nha chúc em học tốt

  @huyhoang07

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )