Cho 5,6l hỗn hợp C2H4(đktc) tác dụng hết với 13,44l khí oxi.Tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp? Các khí đo ở đktc b. hỗn hợp khí trên có thể tá

Question

Cho 5,6l hỗn hợp C2H4(đktc) tác dụng hết với 13,44l khí oxi.Tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp? Các khí đo ở đktc
b. hỗn hợp khí trên có thể tác dụng hết với bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M

in progress 0
Amaya 26 phút 2021-10-17T04:24:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:25:37+00:00

  Đáp án:

   a) 60% và 40%

  b) 1000ml

  Giải thích các bước giải:

  đề thiếu 1 chất la CH4 nhé

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\\
  {C_2}{H_4} + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O\\
  nhh = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
  n{O_2} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\,mol\\
  hh:C{H_4}(a\,mol),{C_2}{H_4}(b\,mol)\\
  a + b = 0,25\\
  2a + 3b = 0,6\\
   \Rightarrow a = 0,15;b = 0,1\\
  \% VC{H_4} = \dfrac{{0,15}}{{0,25}} \times 100\%  = 60\% \\
  \% V{C_2}{H_4} = 100 – 60 = 40\% \\
  b)\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  nB{r_2} = n{C_2}{H_4} = 0,1\,mol\\
  VB{r_2} = \dfrac{{0,1}}{{0,1}} = 1l = 1000ml
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )